• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Dárcovství

PŘEVODEM NA ÚČET ORGANIZACE

Č.ú. : 115-9883060277/0100

  • Z tohoto účtu jsou hrazeny veškeré potřeby sportovců tj. tréninky, pobyty, sportoviště, sportovní pomůcky, zázemí Na křídlech motýla

PŘEVODEM NA TRANSPARENTNÍ ÚČET

Č.ú.: bude doplněno

  • Finanční tok lez sledovat prostřednictvím webových stránek Komerční banky

  • Peníze jsou využívány pro potřeby sportovců a jejich pomocníků

PŘEVODEM NA ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY

Č.ú.bude doplněno

  • Finanční tok lze sledovat v pravidelných vyúčtováních, která zveřejňujeme

VKLAD HOTOVOSTI V BANCE

  • Vložit příspěvek na některý z našich účtů můžete na přepážkách kterékoliv banky, v případě Komerční banky je vklad bez poplatku

NÁKUPEM REKLAMNÍHO PŘEDMĚTU

SMLUVNÍ DÁRCOVSTVÍ

  • VŠEM firmám, společnostem, právnickým i fyzickým osobám nabízíme možnost stát se smluvním dárcem. Ke každému partnerovi přistupujeme individuálně a snažíme se postavit dárcovství na předem stanovených prioritách. Dle zákona o daních z příjmů si jak fyzické, tak právnické osoby mohou hodnotu takového daru odečíst od základu daně. V případě zájmu vám bude vystaveno potvrzení o daru.

ODEČET DARU Z DANÍ

Více informací ZDE.

Na křídlech motýla - nadační fond