• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Odečet daru z daní

Jednou z forem podpory neziskových organizací je finanční dar převedený na účet organizace. Dle zákona o daních z příjmů si jak fyzické, tak právnické osoby mohou hodnotu takového daru odečíst od základu daně.

Pokud se rozhodnete věnovat nám finanční dar, můžete hodnotu daru prokázat v potvrzení, které Vám rádi vystavíme. Stačí vyplnit potvrzení o daru (ke stažení) a zaslat ho na email: hlavacova@spastic.cz

Podmínky odečtu daru od základu daně pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky odečtu daru od základu daně pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.

  • Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů.

Nadační fond Na křídlech motýla je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které fond získá, jsou tedy využity v plné výši.


 

Na křídlech motýla - nadační fond