• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Úvod

Na křídlech motýla je nadační fond, který pomáhá  postiženým sportovcům s poruchou hybnosti.
Je založen ve spolupráci s Českou federací Spastic Handicap, z.s.


Poslání
Jsme oporou pro ty, kteří jsou postiženi omezením hybnosti následkem dětské mozkové obrny a jinými lokomotorickými poruchami.


Dětská mozková obrna (DMO) je poruchou pohybového aparátu, jejíž hlavní příčinou je nedostatečné nebo žádné okysličení mozkových buněk, ke kterému dojde v průběhu vývoje hybnosti. Mozkové buňky jsou totiž na nedostatek kyslíku nejcitlivější v celém těle.
Situací, kdy se mozkovým buňkám nedostává kyslíku, může být několik: krvácení matky v těhotenství, vážné úrazy v graviditě, při komplikovaném či špatně vedeném porodu, úrazy hlavy v raném věku dítěte. Nejvýraznějším projevem této nemoci je částečné nebo úplné ochrnutí dolních či horních končetin. DMO je jiné onemocnění, než obrna virová. U DMO je jádrem nemoci nevratné poškození mozkových buněk, s nimiž se člověk většinou rodí.


A jak na ni, na obrnu? Cvičením, jednak domácím a jednak fyzioterapií odborně vedenou. Právě pravidelným cvičením a sportováním může dojít k částečnému obnovení spojů mezi jednotlivými mozkovými buňkami i mezi jednotlivými odumřelými mozkovými centry.

Účel
Účelem fondu je podpora sportovců s tělesným postižením zejména formou shromažďování finančních prostředků určených k zajištění jejich sociálních, léčebných, sportovních a kulturních potřeb, jakož i další činnosti s uvedeným účelem související.

Na křídlech motýla - nadační fond